Oslo Pin Club

OPC er en ideell organisasjon som ble stiftet 24. februar 1992 for å samle olympisk interesserte samlere, gi dem et felles tilholdssted og utveksle informasjon. I ettertid har flere av samlerne også gitt seg inn på andre samlerområder enn de rent olympiske, både av sportslig og ikke-sportslig karakter.

OPC arrangerer ellers ca 10-11 medlemsmøter i året for medlemmer og andre samlere. Det er ved slike møter med likesinnede at samlergleden kan opprettholdes. Man blir kjent med andre samlere, knytter gode kontakter, har det sosialt hyggelig, og utveksler ellers pins, enten ved bytte eller ved kjøp/salg.

Møteplanen for høsten 2011:

•  Onsdag  14. september
•  Onsdag    5. oktober
•  Mandag  17. oktober, på Hard Rock Cafe
•  Torsdag 10. november
•  Onsdag   7. desember

Om du ikke er medlem, oppfordrer de deg til å møte opp på medlemsmøter og se om medlemskap i OPC kunne være noe for deg. Se for øvrig hjemmesiden : http://www.oslopinclub.org

Under finner du en oversikt over medlemspins som er utgitt av OsloPinClub. Mange av dem er i få opplag. For kjøp/bytte av OsloPinClub pins, se : pinspal.com

Tips! For å se bildene i større format: klikk på bilde for å åpne dem i en egen side, og klikk på nytt for å forstørre.

Legg igjen en kommentar